Striptorens
Meerfasen extractie
Koolfilter
Zandfilter
Besturingsunit
Buffertanks
Plaatbeluchters
Beluchting / Ontgassing
Bezinking
Coagulatie / Flocculatie
Flotatie
Ionenwisseling
Luchtfiltratie
Biologische Zuivering
Chemische oxidatie
Olie / Waterscheiders

Striptorens

Verwijderen vluchtige -aromaten (benzeen, tolueen) -oplosmiddelen (trichlooretheen en perchlooretheen)

Meerfasen extractie

Het filteren van stoffen met een lagere dichtheid dan water met behulp van vacuum op de filter en haalbuis

Koolfilter

Werkt middels adsorptie, heeft grote aantrekkingskracht op allerlei gasvormige en vloeibare deeltjes (chemische verontreiniging)

Zandfilter

Verwijderen zwevende delen (ontijzeren). Eventueel eerst oxideren/reageren

Besturingsunit

Telemetrie, dataregistratie. Besturing op afstand.
Buffertanks

Voor een efficienter proces bij een niet constante waterstroom. Bezinken van afvalwater = Efficienter filteren


Plaatbeluchters

Als striptorens, echter compacter

Beluchting / Ontgassing

Vervuiling in contact brengen met lucht/gas (striptorens/ plaatbeluchters)

Bezinking

Vat met bodemschraper (slib) of lamellen

Coagulatie / Flocculatie

Door toevoeging van chemicalien kleine deeltjes laten samen-klonteren/reageren tot grotere deeltjes zodat deze uitgefilterd kunnen worden

Flotatie

Het doen opdrijven van stoffen met een lager dichtheid dan water (olieen, vetten), eventueel ontstaan door coagulatie, met behulp van luchtbelletjes en vervolgens "afschrapen" van het water

Ionenwisseling

Het uitwisselen van ionen met behulp van hars (ontharding van water Ca+ uitwisselen tegen Na+). Hars kan veelal geregenereerd worden.

Luchtfiltratie

Dit kan middels kool of biologie

Biologische Zuivering

Hier wordt met behulp van biologie (vaak organische) afvalstoffen afgebroken. Dit kan zowel aerobe als anearobe 

Chemische oxidatie

Het toevoegen van chemicaliën om moeilijk filterbare stoffen te kraken of breken in een andere wel filterbare stof. Gevold door een filterstap

Olie / Waterscheiders