Home  >  Verhuur

Waterzuiveringsinstallaties op maat

Wij verhuren waterzuiveringsinstallaties op maat aan iedereen die snel een tijdelijke en functionele oplossing nodig heeft. Doorgaans kunnen wij binnen een korte tijd en zonder gedoe een goed draaiende installatie afleveren. De waterzuiveringsinstallatie wordt indien gewenst voorzien van een besturings- en dataregistratie systeem. Met behulp van optionele telemetrie kan de installatie op afstand worden gevolgd via het UMTS netwerk.


Conventionele grondwatersanering

Wij verhuren een groot aantal verschillende pompen, slangen, appendages en hand- en pneumatische afsluiters die worden ingezet om grondwater te saneren. Spoelen of Pump & Treat is een bekende en veelgebruikte methode. Bij deze reinigingstechniek wordt het grondwater eerst opgepompt. Daarna wordt het vervuilde water behandeld met filters en eventuele hulpstoffen en vervolgens weer geïnfiltreerd. Door de stroming die in het grondwater ontstaat worden opgeloste vervuilingen verwijderd.

  • Waterzuiveringsinstallaties op maat
  • Snelle opbouw en demontage
  • Monitoren en besturen op afstand
  • Afvoer van reststromen
  • Onderhoud en instandhouding van de installatie

 

Voorbeeldprojecten

Grondwaterzuivering 120m³/h Gaanderen projectnaam Deze grondwaterzuiveringsinstallatie wordt gebruikt om vluchtige stoffen uit het water te halen. Daarnaast wordt het grondwater ontijzerd. Deze... Bekijk het project Ontijzeringsinstallatie 30m³/h Budel projectnaam Een ontijzeringsinstallatie is een installatie die ingezet wordt om grondwater te ontijzeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zandfilters om het... Bekijk het project