Home  >  Producten  >  Ontijzering

Ontijzering

Grondwater kan grote hoeveelheden (opgelost) ijzer bevatten. Wanneer dit ijzer in contact komt met zuurstof slaat het neer en veroorzaakt het aanslag. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld waterleidingen, drinksystemen en koelinstallaties verstopt raken. Bij het gebruik van ijzerhoudend reinigingswater kan er een bruine aanslag ontstaan op de gereinigde oppervlakken.


Toepassingen van een ontijzeringsinstallatie

Ontijzeringsinstallatie's kunnen worden gebruikt in de grondwatersanering, de industrie en de landbouw. In de grondwatersanering worden ze toegepast voor het lozen van grondwater op het riool of oppervlakte water. Bij industrieel gebruik kan men denken aan nabehandeling van leidingwater voor productbereiding en als reinigingsmiddel. In de landbouw worden deze installaties ingezet voor de ontijzering van veedrinkwater en beregeningswater.


Ontijzeren

Ontijzeren gebeurt zowel boven- als ondergronds. Bij de bovengrondse methode wordt het grondwater opgepompt, verneveld en in kunststof filtertanks vermengd met zuurstof. De in het water opgeloste ijzerdeeltjes vormen zich hierdoor om tot ijzeroxide en slaan neer op het filterbed. Ondergronds ontijzeren is gebaseerd op hetzelfde principe, alleen wordt het bodemwater nu direct in de grond met zuurstof verrijkt. De verkregen ijzeroxide slaat neer in de bodem en het water is gezuiverd.