Home  >  Producten  >  Waterbehandeling

Industriële waterbehandeling

In veel industriële processen wordt water gebruikt of gegenereerd. Voordat afvalwater of onttrekkingswater geloosd of hergebruikt kan worden moeten ongewenste en milieubelastende stoffen worden verwijderd. Door de steeds strengere milieu en lozingsnormen wordt de noodzaak om water vakkundig na te behandelen hoger.


Chemische oxidatie

Ozon vormt in combinatie met waterstofperoxide een sterk oxidatieve stof die verontreinigingen afbreekt tot onschuldige verbindingen zoals kooldioxide en water. In situ chemische oxidatie (ISCO) wordt veelvuldig ingezet in de grondwatersanering. Wij passen deze techniek echter ook met succes toe in het industriële bereik waar moeilijk afbreekbare verontreinigingen moeten worden verwijderd uit afvalwaterstromen.

Ozoninstallaties worden ingezet om de volgende stoffen uit afvalwater te verwijderen:

  • Medicijnen en hormonale stoffen
  • Pesticiden en HCH
  • Gechloreerde oplosmiddelen en chloorfenolen
  • Cyaniden