Home  >  Producten  >  Bodemsanering

Bodemsanering

Naast de conventionele manier van reinigen door onttrekking met behulp van pompen, filters en beluchting saneren wij voor onze opdrachtgevers ook in de bodem zelf. Door zuurstof of ozon in de bodem te injecteren wordt de vervuiling in het water afgebroken en omgezet in onschadelijke stoffen.

In situ bodemsanering

In situ methoden worden vaak gekozen bij bebouwde of moeilijk bereikbare saneringslocaties of wanneer deze methode effectiever is. In zo’n geval wordt de bodem gesaneerd zonder ontgraving van de grond, door middel van chemische oxidatie of door biologische afbraak. Door biologische middelen als zuurstof of chemicaliën als ozon in de bodem te injecteren wordt de vervuiling in het water afgebroken en omgezet in onschadelijke stoffen als kooldioxide. De bebouwing of bedrijfsvoering wordt hierdoor niet negatief beïnvloed. Daarnaast zetten wij bodemopwarming in om grondwatervervuiling te bestrijden.

Chemische oxidatie met ozon

Bij chemische oxidatie worden opgeloste vervuilingen in het water afgebroken door toevoeging van een of meerdere oxidatiemiddelen. Bij Waterslag gebruiken we voornamelijk ozon en waterstofperoxide. Het voordeel van deze stoffen ten opzichte van andere oxidatiemiddelen is dat ze geen extra zoutlast veroorzaken en dat er geen gechloreerde organische stoffen kunnen ontstaan. Bovendien worden ozon en waterstofperoxide snel afgebroken.

Waterslag verhuurt en levert de volgende types installaties:

  • Standaard gecontaineriseerde units met 100 tot 900 gram per uur ozonproductie
  • Ozon persdruk tot 2 bar(g)
  • Eventuele menging met waterstofperoxide (H2O2) middels de Perozone™ techniek
  • Reactie-units voor effectieve menging in waterstromen